Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Letňany

Měníme Letňany k lepšímu – jsme na Vaší straně
15. 2. 2017

ČSSD Letňany představuje nové vedení

Sociální demokraté v Letňanech změnili vedení své členské základny, novým předsedou místní…
20. 1. 2016

Jaký je váš názor na – na podzim tolik diskutovaný – návrh občanů Ládví na přesun konečné stanice dálkových autobusů z Ládví ke stanici metra C Letňany?

Chápu, že asi většina občanů s přesunem nesouhlasí. Bohužel stále chybí dostatek informací.…
20. 1. 2016

Co očekávám od roku 2016

Letňany jsou místem, kde se dobře žije. Přáním nás všech je, aby se to nejen udrželo, ale…
20. 1. 2016

Jaké služby vám – v rámci občanské vybavenosti – v Letňanech chybějí

Růst počtu obyvatel nám ukazuje, že co stačilo kdysi, dnes už nestačí. Ačkoliv je úroveň služeb…

Naše motto:

"Nikoliv vládnout, ale řádně spravovat věci veřejné v Letňanech ke spokojenosti všech obyvatel Letňan."

Členové ČSSD nepovažovali nikdy své působení ve vedení Letňan jako mocenskou funkci, ale jako službu občanům a pomoc při rozvoji Letňan. To občané, kteří v Letňanech dlouhá léta žijí oceňovali. Přišel však rok 2006 a s ním nechutné předvolební ataky, které jsme dosud znali jen z vrcholné politiky. K tomu se přidalo i to, že někteří občané chtěli zkusit změnu ve vedení Letňan. Ve výsledku to znamenalo, že správu Letňan převzala ODS. Naši zastupitelé přešli do opozice. Po sedmi letech přišla nabídka, abychom se spolupodíleli na správě Letňan. Naší podmínkou byly podstatné změny ve vedení samosprávy a také jasné a průhledné hospodaření i zprůhlednění výběrových řízení. Došlo ke změně ve funkci starosty a místostarostů. Rozpočet na rok 2014 byl připravován se snahou omezit náklady na správu městské části a zároveň vynakládat finance účelně, nikoliv však populisticky.

Jsme připraveni s Vámi diskutovat a nabídnout občanům Letňan lepší budoucnost Letňan.

Čtěte naše stránky a zapojujte se do diskuze. Nejsme tu pro sebe ale pro Vás, pro občany Letňan.